Privacybeleid

Wie ben ik

Brazilian Beauty
Rosi Costa
Friesewal 45
1274 HA, Huizen
KvK nr. 32130997
https://www.brazilianbeauty.nl
info@brazilianbeauty.nl

privacybeleid

Privacy Verklaring Brazilian Beauty

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Brazilian Beauty verwerkt van haar klanten.
Indien je klant wordt van Brazilian Beauty of om een andere reden persoonsgegevens aan Brazilian Beauty verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met de privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren je om de privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Brazilian Beauty, Friesewal 45, 1274 HA, Huizen, tel. 0617359639, KvK nr. 32130997.
De salon is bereikbaar via info@brazilianbeauty.nl of telefonisch 0617359639.

Welke gegevens verwerkt Brazilian Beauty en voor welk doel

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
voor- en achternaam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres,
eventuele gezondheidsgegevens via medische anamnese/intakeformulier, foto’s van voor en na behandeling

Genoemde persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden.

  • Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele wijzigingen of annulering daarvan.
  • Naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Brazilian Beauty
  • Gezondheidsgegevens worden gebruikt voor beslissing tot behandeling en/of voor het monitoren van de behandelingen. Er zijn namelijk ook contra-indicaties bij diverse behandelingen.
  • Voor- en na foto’s van resultaten en huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s worden alleen intern gebruikt en in enkele gevallen bij trainingen of de vraag om advies van desbetreffende leverancier van het merk of apparatuur met uw toestemming.

E-mail berichtgeving

Brazilian Beauty gebruikt je naam en e-mailadres voor haar e-mail nieuwsbrief met informatie over aanbiedingen, activiteiten, diensten en verjaardagen. Afmelding voor deze mailings is ten allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

Bewaartermijnen

Brazilian Beauty verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Brazilian Beauty passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
Voor de verwerking van de persoonsgegevens kan Brazilian Beauty gebruik maken van diensten van derden, een zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij dan een verwerkersovereenkomst.

Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

Via Brazilian Beauty kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen..

Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens, kun je eveneens contact opnemen met Brazilian Beauty.

Indien je klachten hebt over de wijze waarop Brazilian Beauty je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunnen worden gericht aan Brazilian Beauty via info@brazilianbeauty.nl of telefoonnummer 0617359639.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt en daarom adviseer ik je om regelmatig de privacyverklaring te controleren.